คำแนะนำการเรียนต่อจีนด้านวิทยาศาสตร์

 • ทุนการศึกษาในจีน
 • การเตรียมตัว
  • ระดับความรู้ภาษาจีน HSK 4-6
  • ระดับความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS 6.0, TOFEL, TOEIC
  • Recommendation letter
  • Skills: Clear goal, Ambitious, Hard-working
  • Technical skill: reading and sharing with partners/your mentor
  • Personality: Self-confident, friendly, hard working, public mind

วิศวกรรมเครื่องกล Shanghai Jiao Tong University

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบด้วย 16 สถาบันวิจัย 2 ภาควิชา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://me.sjtu.edu.cn/en/DepartmentsInstitutes.html

แนะนำ ‘สถาบันเครื่องจักรกลเทอร์โบ’
การวิจัยเน้นเกี่ยวกับกลศาสตร์ของไหลและของแข็ง ซึ่งมีความสำคัญต่อเครื่องยนต์อากาศยาน กังหันก๊าซ / ไอน้ำ / ลม

งานวิจัยเกี่ยวกับ ‘กังหันก๊าซ’
ออกแบบรูปร่างใบพัด เพื่อช่วยถ่ายเทความร้อนภายในกังหันก๊าซและลดการใช้พลังงาน ด้วยวิธีการออกแบบ Topology Optimization ในอนาคตคาดว่าสามารถผลิตออกมาด้วยเทคโนโลยี 3D Printing

CHINA 2030 ความก้าวหน้าเครื่องยนต์กังหันก๊าซของจีน
ในปี 2030 คาดว่าจีนสามารถผลิตเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊ส ชื่อรุ่น H-class มีขนาดถึง 400 เมกะวัตต์
ตัวอย่าง การประยุกต์ใช้ในไทย
• ออกแบบใบพัดผสมน้ำมันดีเซล
• ออกแบบเครื่องอบอาหารแห้ง
• ออกแบบรูปร่างทรงอาคาร


วิทยาศาสตร์ทางทะเล Tongji University

The State Key Laboratory of Marine Geology (Tongji University)
ห้องปฏิบัติการที่สำคัญทางธรณีวิทยาทางทะเล มีบทบาทสำคัญในการวิจัยทะเลลึกในทะเลจีนใต้ ตั้งอยู่ที่ Tongji University ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://mlab.tongji.edu.cn

ความร่วมมือกับ IODP-CHINA (The International Ocean Discovery Program)
Tongji University มีความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติ เพื่อทำการวิจัยทางทะเลระหว่างประเทศ โดยการขุดเจาะตะกอนใต้พื้นทะเล เพื่อเก็บตัวอย่างและสำรวจใต้ทะเลลึก เช่น หินตะกอน หินภูเขาไฟ

งานวิจัยเกี่ยวกับ ‘โคลนแดงในทะเลจีนใต้’
วิจัยโคลนแดง (red clay) ที่ถูกพบในทะเลจีนใต้ ศึกษาขนาดตะกอน องค์ประกอบแร่ธาตุต่าง ๆ เพื่อค้นหาต้นกำเนิดและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของทะเลจีนใต้

ความก้าวหน้าในการสำรวจใต้ทะเลลึกของจีน
• ปี 2018 นักวิจัยจีนค้นพบปะการังใต้ทะเลลึก 1,000 ม. ที่แสงสว่างส่องไม่ถึง จึงค้นพบว่าทะเลจีนใต้ระดับลึกยังมีกระแสน้ำไหลผ่าน
• ปี 2028 จีนตั้งเป้าเป็นผู้นำด้าน การขุดเจาะใต้ทะเลลึก

การประยุกต์ต่อยอดความรู้หลังเรียนจบที่ไทย
สามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตะกอนบริเวณแม่น้ำ ที่พลัดมาจากภูเขาไหลสู่มหาสมุทร ประเทศไทยมีแม่น้ำไหล่ผ่านทุกภูมิภาค


วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Tongji University

การเรียนในระดับป.เอก
สามารถเลือกเรียนในด้านที่สนใจ และมีโอกาสการลงพื้นที่จริง ได้เรียนรู้ศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมของจีน ตัวอย่างวิชาเลือก ได้แก่
• การจัดการขยะมูลฝอย
• การจัดการบำบัดน้ำเสีย
• การจัดการมลพิษอากาศ

คณะมีความร่วมมือในระดับนานาชาติ เช่น
• United Nations Environment Programme (UNEP)
• Institute of Environment for Sustainable Development (IESD Programme)

งานวิจัยเกี่ยวกับ ‘ตรวจสอบสารมลพิษข้าวของไทยและจีน’
เก็บตัวอย่างดินและข้าวทั้งในไทยและจีน นำมาวิจัยตรวจสอบสารต่าง ๆ ซึ่งในมหาวิทยาลัยมีเครื่องมือการทำวิจัยอย่างครบครัน ทำให้การค่าสารมลพิษในดินและข้าวประสบผลสำเร็จ

ความก้าวหน้าการจัดการสิ่งแวดล้อมในจีน
ในด้านอุทกภัย จีนได้จัดตั้งศูนย์เตือนภัยสึนามิ มีระบบการจัดการข้อมูลที่ดี


วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
09:30 – 10:30 น. (เวลาไทย) 10.30 – 11.30 น. (เวลาจีน)

แขกรับเชิญ
กฤตยชญ์ เยรานี (ฮานีฟ)
วิศวกรรมเครื่องกล Shanghai Jiao Tong University

จิรวัฒน์ ดีหมื่นไวย์ (ปั้น)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล Tongji University

นรานันท์ ขำมณี (อุ๊)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Tongji University

ดำเนินรายการโดย
อ.อรภา ศิลมัฐ (มิ้น)
รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ