• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • สถานการณ์ รพ.สนาม ของ อว. ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 เตียงพร้อมรับผู้ติดเชื้อ …

สถานการณ์ รพ.สนาม ของ อว. ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 เตียงพร้อมรับผู้ติดเชื้อ …

? สถานการณ์ รพ.สนาม ของ อว.
ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 ?เตียงพร้อมรับผู้ติดเชื้อ 8,568 เตียง
? รับผู้ติดเชื้อแล้ว
?รับใหม่ 168 เตียง
?ยอดรวม 1,375 เตียง
คงเหลือ 7,193 เตียง อว. เตรียมสำรองไว้ 12,822 เตียง #คนไทยร่วมใจต้านภัยโควิด
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#COVID19
#MHESI
#อวขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]