สถานการณ์ รพ.สนาม ของ อว. (22 เมษายน 2564) -เตียงพร้อมรับผู้ติดเชื้อ 8413 เต…

สถานการณ์ รพ.สนาม ของ อว.
(22 เมษายน 2564)

-เตียงพร้อมรับผู้ติดเชื้อ 8413 เตียง
-รับผู้ติดเชื้อแล้ว
รับใหม่ 128 เตียง
ยอดรวม 1626 เตียง
-คงเหลือ 6787 เตียง

เตรียมสำรองไว้ 12,822 เตียง

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#คนไทยร่วมใจต้านภัยโควิด
#MHESI

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]