• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • อรัญญาเข้าชมสวนสุสานผู่ฮาดิงในเมืองหยางโจว ซึ่งผู่ฮาติงเป็นบุตรหลานรุ่นที่ 16 ขอ…

อรัญญาเข้าชมสวนสุสานผู่ฮาดิงในเมืองหยางโจว ซึ่งผู่ฮาติงเป็นบุตรหลานรุ่นที่ 16 ขอ…


อรัญญาเข้าชมสวนสุสานผู่ฮาดิงในเมืองหยางโจว ซึ่งผู่ฮาติงเป็นบุตรหลานรุ่นที่ 16 ของมูฮัมหมัด ผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลาม และเดินทางมาเมืองหยังโจวเมื่อปี 1265 โดยได้เรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน สร้างความสัมพันธ์กับทั้งทางการและประชาชน และก่อสร้างมัสยิดขึ้นในเมืองหยางโจว

เมื่อปี 1275 ผู่อาติงถึงแก่กรรม ในวันขึ้น 23 ค่ำของเดือน 7 ตามปฏิทีนจีนของทุกปี สุสานผู่ฮาติงจะจัดกิจกรรมรำลึก และในช่วงก่อนวันเชงเม้ง ก็จะจัดกิจกรรมรำลึกวีรบุรุษรักชาติชาวมุสลิมด้วย
[fb_vid id=”542907383699338″]

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]