• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม …

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม …

??สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ??
.
ขอเชิญรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยวิจัยกับบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”
.
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00-09.45 น.
ณ ห้องเวิล์ดบอลรูม ชั้น 23
“งานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564 หรือ Thailand Research Expo 2021”
ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
โรงแรมเซ็นทาราแกนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ? ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนิทรรศการ : http://www.researchexpo.nrct.go.th
? และติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้จาก Facebook @สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

??สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ??
.
ขอเชิญรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยวิจัยกับบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”
.
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00-09.45 น.
ณ ห้องเวิล์ดบอลรูม ชั้น 23
“งานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564 หรือ Thailand Research Expo 2021”
ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
โรงแรมเซ็นทาราแกนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ? ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนิทรรศการ : http://www.researchexpo.nrct.go.th
? และติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้จาก Facebook @สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]