วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน เมษายน 2567

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนเมษายน 2567
“ก้าวประวัติศาสตร์ความร่วมมือด้านอวกาศไทย-จีน 2024”

  • บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสำรวจและการใช้อวกาศส่วนนอกเพื่อสันติ
  • บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสถานีวิจัยดวงจันทร์ระหว่างประเทศ
  • ประมวลภาพงานพิธีลงนามและการเสด็จเยือนหน่วยงานด้านอวกาศของจีน
  • ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ซีจีทีเอ็น (CGTN)
  • ข่าวสารนิเทศ
  • ข้อมูลสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • ข้อมูลสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
  • ข้อมูลสำนักงานบริหารอวกาศแห่งชาติจีน (CNSA)
  • ข้อมูลสถาบันบัณฑิตอวกาศจีน (CAST)

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]