วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน กุมภาพันธ์ 2567

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2567
“นโยบายหมายเลขที่ 1 ของจีน ปี 2567”

 • การรับประกันความมั่นคงทางอาหารของชาติ
  • (1) เข้าใจการผลิตเมล็ดพืชและผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ
  • (2) จัดให้มีระบบคุ้มครองที่ดินเพาะปลูกอย่างเคร่งครัด
  • (3) เสริมสร้างการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
  • (4) เสริมสร้างการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • (5) สร้างระบบการจัดการการเกษตรที่ทันสมัย
  • (6) เพิ่มความสามารถในการควบคุมธัญพืชและสินค้าเกษตรที่สำคัญ
  • (7) ดำเนินการอนุรักษ์อาหารต่าง ๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 • การรับประกันว่าจะไม่กลับคืนสู่ความยากจนในวงกว้าง
  • (8) ดำเนินกลไกการติดตามและช่วยเหลือเพื่อป้องกันการกลับคืนสู่ความยากจน
  • (9) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและความช่วยเหลือด้านการจ้างงานต่อไป
  • (10) เพิ่มความช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องสำคัญ
 • การยกระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรมในชนบท
  • (11) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ชนบท
  • (12) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  • (13) ส่งเสริมการพัฒนาการหมุนเวียนในชนบทคุณภาพสูง
  • (14) เสริมสร้างมาตรการเพิ่มรายได้เกษตรกร
 • การยกระดับการก่อสร้างในชนบท
  • (15) เพิ่มประสิทธิภาพความเป็นผู้นำในการวางแผนชนบท
  • (16) การดำเนินการเชิงลึกเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตในชนบท
  • (17) ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานในชนบทเพื่อชดเชยข้อบกพร่อง
  • (18) ปรับปรุงระบบบริการสาธารณะในชนบท
  • (19) เสริมสร้างการก่อสร้างอารยธรรมนิเวศในชนบท
  • (20) ส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการของเมืองและชนบทในอำเภอ
 • การยกระดับการปกครองในชนบท
  • (21) ส่งเสริมการสร้างพรรคและส่งเสริมการฟื้นฟูชนบท
  • (22) ความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาวัฒนธรรมชนบท
  • (23) ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของประเพณีในชนบทต่อไป
  • (24) สร้างชนบทที่ปลอดภัย
 • เสริมสร้างการทำงานของพรรคฯ ด้าน “พื้นที่ชนบท เกษตรกรรม และเกษตรกร”
  • (25) ปรับปรุงระบบและกลไกการเป็นผู้นำพรรคในการทำงานในชนบท
  • (26) เสริมสร้างการปฏิรูปและนวัตกรรมชนบท
  • (27) ปรับปรุงกลไกการลงทุนที่หลากหลายเพื่อการฟื้นฟูชนบท
  • (28) เสริมสร้างทีมงานผู้มีความสามารถในชนบท

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]