วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน มีนาคม 2567

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนมีนาคม 2567
“การประชุมสองสภาจีนประจำปี 2567”

 • การประชุมสองสภาของจีนปี 2567
 • คณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมือง
 • คณะมุขมนตรี
 • คณะรัฐมนตรี
 • นายกรัฐมนตรีรายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาล
  • ผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลในปี 2566
  • เป้าหมายการพัฒนาในปี 2567
  • แผนการปฏิบัติงานของรัฐบาลในปี 2567
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน
  • การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูง
  • การสนับสนุนคนหนุ่มสาวที่มีความสามารถให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน
  • การปลูกฝังผู้ที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมชั้นนำ
  • มาตรการสำคัญสำหรับการศึกษาดิจิทัล
 • 10 ประเด็น “ใหม่” ในรายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]