• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • #หมู่บ้านซีตี้ #西递 #อันฮุ่ย #安徽 หมู่บ้านซีตี้( 西递Xidi) อยู่ทางตะวันออกของอำเภออี…

#หมู่บ้านซีตี้ #西递 #อันฮุ่ย #安徽 หมู่บ้านซีตี้( 西递Xidi) อยู่ทางตะวันออกของอำเภออี…

#หมู่บ้านซีตี้ #西递 #อันฮุ่ย #安徽
หมู่บ้านซีตี้( 西递Xidi) อยู่ทางตะวันออกของอำเภออีเซี่ยน(黟县) มณฑลอันฮุ่ย(安徽) ขับรถจากเมืองหวงซาน(黄山)ถึงหมู่บ้านซีตี้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี 1047 จนถึงปัจจุบัน มีประวัติยาวนานถึง 950 ปีแล้ว

หมู่บ้านแห่งนี้สร้างขึ้นโดยตระกูลหู(胡 ) ทั้งหมู่บ้านมีรูปทรงคล้ายเรือ ทั้งสี่ด้านล้อมรอบด้วยภูเขา มีลำธาร 2 สายไหลผ่านหมู่บ้าน ถนนในหมู่บ้านทุกสายปูด้วยหินสีคราม สถาปัตยกรรมโบราณที่สร้างขึ้นริมสองข้างถนนเป็นแบบอันฮุยที่มีกำแพงสีขาวและหลังคาสีดำ ดูสวยงามและเรียบร้อย หมู่บ้านซีตี้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าของราชวงศ์หมิงและชิง

ปัจจุบัน ในหมู่บ้านซีตี้ มีบ้านเรือนโบราณของสมัยราชวงศ์หมิงและชิงจำนวน 124 หลัง และศาลบรรพบุรุษ 3 แห่ง อาคารหลักเป็นโครงสร้างไม้ กำแพงสร้างด้วยอิฐและก้อนหิน ไม้แกะสลักหินแกะสลัก และอิฐแกะสลักมีความสวยงามประณีต ทำให้ผู้คนสามารถสัมผัสได้ถึงการแสวงหาความดีขึ้นมันแสดงงามของชีวิตและเห็นถึงรสนิยมทางศิลปะระดับสูงของชาวบ้านซีตี้ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปะอย่างสูง

ซุ้มประตูหูเหวินกวางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หน้าหมู่บ้าน มีประวัติกว่า 440 ปีแล้ว ถือเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านซีตี้ ความจริง ในหมู่บ้านเคยมีซุ้มประตู 13 แห่ง แต่ตอนนี้เหลือเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ซุ้มประตูเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของความกตัญญูกตเวทีและการรักษาพรหมจรรย์

ในช่วงราชวงศ์หมิงและชิง นักธุรกิจในแถบฮุยโจว(徽州ซึ่งรวมทั้งหมู่บ้านซีตี้และหงชุน)ของมณฑลอันฮุย ได้ผูกขาดธุรกิจด้านเกลือ ใบชาและไม้ในจีนเป็นเวลานานถึง 200-300 ปี พวกเขาได้สะสมสินทรัพย์ก้อนใหญ่ และผู้ค้าเกลือรายใหญ่ตระกูลหูได้กลับมาลงทุนสร้างหมู่บ้านซีตี้ขึ้นมา

หลังจากกลับสู่บ้านเกิด ชาวซีตี้ที่ไปทำธุรกิจในต่างถิ่น ไม่เพียง แต่นำความมั่งคั่งกลับมา แต่ยังนำวัฒนธรรมและศิลปะของพื้นที่ภาคกลางกลับมาอีกด้วย ชาวซีตี้เชื่อว่า ไม่ว่าเป็นคนรวยหรือคนจน ไม่ว่ามีฐานะสังคมสูงหรือต่ำ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเรียนหนังสือ ซึ่งแนวคิดนี้ได้สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]