รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,394 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 116,949 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,625 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,498 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 17 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 254 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 29,724 ราย)
เสียชีวิตรวม 678 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 29 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 74,368 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,450 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 41,903 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
3,377 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,003) ปริมณฑล (848) จังหวัดอื่น ๆ (526)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(9) สระแก้ว(7) และสมุทรปราการ(1)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศอินเดีย 1 ราย
– จากประเทศฮ่องกง 1 ราย
– จากประเทศมัลดีฟส์ 1 ราย
– จากประเทศบังคลาเทศ 3 ราย
– จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
– จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 8 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 164.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 143.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 87.2)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,506 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 601,330 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 25.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 267,174 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 21.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 86.2
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 92 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 115 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,131 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 22 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,213 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 479,421 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 4,865 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 22,889 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 156 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,687 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 999 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 153 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 37 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G