จีนงัด ‘เทคโนโลยี 5G’ จำลอง ‘ชีวิตอัจฉริยะ’ ที่ไม่ไกลเกินฝัน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua