อดีตอธิบดีกรมฟื้นฟูชนบทแห่งชาติจีนกล่าวว่า ความร่วมมือด้านการบรรเทาความยากจนระหว่างจีน-ไทยเป็นส่วนประกอบสำคัญของจีนในการดำเนินการแลกเปลี่ยนด้านการบรรเทาความยากจนระหว่างประเทศ

ไชน่ามีเดียกรุ๊ปรายงานว่า วันที่ 31 พฤษภาคม สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานวันการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ณ กรุงปักกิ่ง 2021 นางซู กั๋วเสีย อดีตอธิบดีกรมฟื้นฟูชนบทแห่งชาติจีนร่วมงานและกล่าวคำปราศรัยด้วย

นางซู กั๋วเสียกล่าวว่า การขจัดความยากจนเป็นภารกิจร่วมกันของมนุษย์ รัฐบาลจีนตอบรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ มุ่งที่จะขจัดความยากจนของตน นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังมุ่งที่จะผลักดันการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการบรรเทาความยากจนระหว่างประเทศ พัฒนาร่วมกันภายใต้กรอบความร่วมมือใต้-ใต้และข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

นางซู กั๋วเสียเน้นว่า ความร่วมมือด้านการบรรเทาความยากจนระหว่างจีน-ไทยเป็นส่วนประกอบสำคัญของจีนในการดำเนินการแลกเปลี่ยนด้านการบรรเทาความยากจนระหว่างประเทศ การบรรเทาความยากจนเป็นปัญหาปากท้องที่รัฐบาลและประชาชนสองประเทศต่างให้ความสนใจ โดยจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากร แบ่งปันประสบการณ์และการสร้างสรรค์ศักยภาพระหว่างสองประเทศด้วย

ที่มา : อดีตอธิบดีกรมฟื้นฟูชนบทแห่งชาติจีนกล่าวว่า ความร่วมมือด้านการบรรเทาความยากจนระหว่างจีน-ไทยเป็นส่วนประกอบสำคัญของจีนในการดำเนินการแลกเปลี่ยนด้านการบรรเทาความยากจนระหว่างประเทศ

ติดต่อเรา