“100 ล้าน โดส ” 100 ล้านโดส สถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในไทย (21 ธันวาคม 2564) ก…

“100 ล้าน โดส ?”

??100 ล้านโดส สถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในไทย?? ➡️(21 ธันวาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย ใช้เวลา 296 วัน ครบ 100 ล้านโดส โดยมีข้อมูลที่สำคัญดังนี้
1. ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ในถึง 100 ล้านโดสแล้ว โดยใช้ระยะเวลา 296 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 64 โดยมีสถิติดังนี้
– 76.5% ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม
– 67.2% ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม
– 7.7% ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 2. ใช้วัคซีนโควิด-19 แล้ว 5 ชนิด ประกอบด้วย
– AstraZeneca ทั้งหมด 43,643,174 โดส หรือ 43.57%
– Sinovac ทั้งหมด 26,348,888 โดส หรือ 26.30%
– Sinopharm ทั้งหมด 14,443,302 โดส หรือ 14.42%
– Pfizer ทั้งหมด 14,147,662 โดส หรือ 14.12%
– Moderna ทั้งหมด… เพิ่มเติม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]