#ontheway #宁夏หนิงเซี่ย
ในฤดูร้อน สำหรับคนจีนจำนวนมากจะเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือเพราะว่าอุณหภูมิในพื้นที่เหล่านี้ค่อนข้างต่ำ แม้ว่าตอนกลางวันอุณหภูมิจะสูง แต่ตอนกลางคืนอากาศเย็นสบายมาก ไม่ต้องใช้แอร์เลย

ครั้งนี้ อรัญญาเลือกเดินทางมาเที่ยวเขตปกครองตนเองห นิงเซี่ย หุย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ที่นี่อุณหภูมิในฤดูร้อนที่สูงที่สุดอาจยังไม่ถึง 30 องศา และยังมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์มากมาย รวมถึงภูเขา แม่น้ำเหลือง ทะเลทราย ป่าไม้ ทะเลสาบและโบราณสถานของมนุษย์ในสมัยดึกดำบรรพ์ มีกำแพงเมืองจีนโบราณ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีอาหารอร่อยที่น่ากินมาก มาสัมผัสกับหนิงเซี่ยกันค่ะ

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา