ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (กระทรวง อว.) ร่วมกับ grassroot Ai และ MetaMania จัด FREE Bootcamp (3 วัน): Design UI with Adobe XD Bootcamp

Bootcamp นี้จะเป็นการอัพสกิลใหม่ๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษา สายธุรกิจ หรือคอมพิวเตอร์ ที่อยากเพิ่มสกิลการออกแบบ UI

  • ได้เรียนรู้กการออกแบบ UI
  • เพิ่มสกิลการใช้ Adobe XD
  • เริ่มตั้งแต่กระบวนการคิดออกแบบ ไปจนถึง Prototyping

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2564
เวลา 9.30-12.00 น. (เวลาไทย)

Lecture
คุณ Pitipon Pluemworasawat
Software Engineer in China and remote working, Ex-lecturer at Lewagon startup bootcamp, Chengdu, Founder of MetaMania Bootcamp


เอกสาร Day1
https://drive.google.com/file/d/135vBrW1PcM-AzrWpO8LHc3abQpaBk16w/view?usp=sharing

เอกสาร Day2
https://drive.google.com/file/d/1HwpzFzQY0rUjv0ceDhXhBAZWcAf-x_rT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bc8YOa1FvRAh1Ex8A2fcsdM_PoIYNKfp/view?usp=sharing

เอกสาร Day3
https://drive.google.com/file/d/1x707rIsM9eSS3yt7U_AcdGBzBAhkdr7e/view?usp=sharing

Airtable chinese2go
https://airtable.com/invite/l?inviteId=invWAuiePAGKbyrTJ&inviteToken=4b2813f565649938bb15a93b67f273000f7eb68a83680b0b69458d4dcc6d794a&utm_source=email

Mobile UI.zip
https://drive.google.com/file/d/1tfODRoxmPjzkw_-yxheERaTRYtoEn3fj/view?usp=sharing