(แฟ้มภาพซินหัว : ชั้นเรียนของโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในอำเภอหย่งไท่ มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 8 ก.ย. 2020)

ปักกิ่ง, 7 ก.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (6 ก.ค.) กระทรวงศึกษาธิการของจีนเปิดเผยว่าจีนวางแผนจัดส่งครู 21,036 คน ไปยังโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในปีการศึกษา 2021-2022

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการคลัง โดยจะทำการคัดเลือกครู 20,041 คน และ 995 คนจากทั่วประเทศ สำหรับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษานอกระบบ ตามลำดับ

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าโครงการข้างต้นจะช่วยปรับปรุงการศึกษาในพื้นที่ที่หลุดพ้นจากความยากไร้แล้ว โดยเฉพาะเขตที่เคยยากจนอย่างสุดขั้ว ขณะเดียวกันจะมีการมอบเงินสนับสนุนให้ครูที่ได้รับคัดเลือก ตลอดจนผ่อนปรนข้อกำหนดการเลื่อนตำแหน่งด้วย

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua