‘กริชเป่าอัน’ งานฝีมือทรงคุณค่า สืบทอดยาวนานกว่า 800 ปี

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua