(แฟ้มภาพซินหัว : นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาหยวนหลง ในหมู่บ้านหยวนหลง ตำบลหมิ่นหนิง เมืองอิ๋นชวน เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2019)

ปักกิ่ง, 13 ก.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (13 ก.ค.) กระทรวงศึกษาธิการของจีนประกาศให้สถาบันการศึกษาภาคบังคับทุกแห่งในจีนเปิดบริการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน โดยมีผลตั้งแต่ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงของปี 2021 นี้

บริการดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นสำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับได้เมื่อถึงเวลาเลิกเรียน โดยกระทรวงกำหนดว่าสถาบันทุกแห่งจะต้องเปิดให้บริการดังกล่าวทุกวันทำการ และควรให้บริการไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน โดยพิจารณาจากเวลาเลิกงานในวันทำการของท้องถิ่น

กระทรวงยังระบุถึงบริการรับดูแลเด็กช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่โรงเรียน ว่าควรเน้นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ได้รับคำแนะนำ แทนที่จะเป็นการเรียนการสอนวิชาต่างๆ อีกทั้งควรปล่อยให้นักเรียนและครูสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสมัครใจ

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua