(แฟ้มภาพซินหัว : จรวดลองมาร์ช-2ซี ที่บรรทุกดาวเทียมสำรวจระยะไกลชุดใหม่ ทะยานออกจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมซีชาง เมืองซีชาง มณฑลซื่อชวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 19 ก.ค. 2021)

ซีชาง, 19 ก.ค. (ซินหัว) — จีนประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมสำรวจระยะไกลชุดใหม่จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมซีชางในมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนขึ้นสู่อวกาศ เมื่อ 08.19 น. ของวันจันทร์ (19 ก.ค.) ตามเวลาปักกิ่ง

ดาวเทียมตระกูลเหยาก่าน-30 (Yaogan-30) กลุ่มที่ 10 ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรโดยจรวดขนส่งลองมาร์ช-2ซี (Long March-2C) และจะทำหน้าที่สำรวจสภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าและตรวจสอบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยใช้โหมดเครือข่ายดาวเทียม

นอกจากนี้จรวดขนส่งฯ ยังบรรทุกดาวเทียมเทียนฉี่-15 (Tianqi-15) ของกลุ่มดาวเทียมเทียนฉี่ ซึ่งจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลสำหรับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (IoT) ขึ้นสู่อวกาศด้วย

จรวดลองมาร์ช-2ซี พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีจรวดขนส่งแห่งประเทศจีน (CALT) มีความยาว 43 เมตร และมวลบินขึ้น 242 ตัน สามารถบรรทุกสัมภาระหนัก 2 ตัน ขึ้นสู่วงโคจรสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ (solar synchronous orbit) ที่ระดับความสูง 500 กิโลเมตรได้

ทั้งนี้ การยิงจรวดในวันจันทร์ (19 ก.ค.) นับเป็นภารกิจครั้งที่ 380 ของจรวดตระกูลลองมาร์ช และยังถือเป็นการสิ้นสุดการส่งดาวเทียมตระกูลเหยาก่าน-30 โดยจรวดลองมาร์ช-2ซี ได้ขนส่งดาวเทียมตระกูลดังกล่าวทั้งหมด 10 กลุ่ม ขึ้นสู่วงโคจรด้วยความแม่นยำสูงนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2017 โดยมีอัตราความสำเร็จในการยิงดาวเทียมร้อยละ 100

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua