(แฟ้มภาพซินหัว : นักวิจัยหญิงทำงานที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันการวิจัยมะพร้าว สังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์เกษตรเขตร้อนของจีน ในเมืองเหวินชาง มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ทางตอนใต้ของจีน วันที่ 11 มี.ค. 2021)

ปักกิ่ง, 19 ก.ค. (ซินหัว) — กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนเปิดเผยว่า จีนจะเพิ่มความพยายามในการกระตุ้นความคึกคักทางนวัตกรรมของบรรดาผู้หญิงที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงฯ และสมาพันธ์สตรีแห่งประเทศจีน ตลอดจนอีก 11 หน่วยงานอื่นๆ ได้ออกชุดมาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนนักวิจัยหญิงให้มีบทบาทมากขึ้นในวงการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรการเหล่านี้ ประกอบด้วยการฝึกอบรมสตรีผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ให้การสนับสนุนด้านนวัตกรรมและศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ และการปรับปรุงกลไกการประเมินผลงานสำหรับผู้หญิงเหล่านี้ ตลอดจนให้การสนับสนุนงานวิจัยของสตรีกลุ่มนี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้มาตรการเหล่านี้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้หญิงที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua