วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในจีน

เนื้อหาประกอบด้วย

  • Way Forward 2021
  • เจาะลึกทุนการศึกษาจีน
  • การเรียนต่อจีนด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • การเรียนต่อจีนด้านเทคโนโลยี
  • การเรียนต่อจีนด้านวิทยาศาสตร์
  • การเรียนต่อจีนด้านแพทย์แผนจีน
  • การเรียนต่อจีนด้านอวกาศ
  • การเรียนต่อจีนด้านระบบราง

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

File File size Downloads
วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน_กค64 8 MB 572