วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน กรกฎาคม 2564

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในจีน

เนื้อหาประกอบด้วย

  • Way Forward 2021
  • เจาะลึกทุนการศึกษาจีน
  • การเรียนต่อจีนด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • การเรียนต่อจีนด้านเทคโนโลยี
  • การเรียนต่อจีนด้านวิทยาศาสตร์
  • การเรียนต่อจีนด้านแพทย์แผนจีน
  • การเรียนต่อจีนด้านอวกาศ
  • การเรียนต่อจีนด้านระบบราง

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]