(แฟ้มภาพซินหัว : กลุ่มเด็กเล่นแข่งรถที่โรงเรียนอนุบาลในอำเภอเน่ยชิว เมืองสิงไถ มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน วันที่ 10 มิ.ย. 2021)

ปักกิ่ง, 3 ส.ค. (ซินหัว) — จีนจะส่งเสริมการใช้ภาษาจีนมาตรฐานสำหรับการพูดและการเขียนในโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน

เมื่อวันจันทร์ (2 ส.ค.) กระทรวงศึกษาธิการของจีนระบุว่าโรงเรียนอนุบาลในชนบทและภูมิภาคของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จะบรรจุการใช้ภาษาจีนมาตรฐานสำหรับการพูดและการเขียน ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ ซึ่งจะเริ่มต้นเดือนกันยายน

คณะครูโรงเรียนอนุบาลในชนบทและพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จะพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน เพื่อเตรียมทักษะการสื่อสารภาษาจีนมาตรฐานขั้นพื้นฐานให้เด็กก่อนวัยเรียนที่จะก้าวสู่ชั้นประถมศึกษาต่อไป

 

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua