การสัมมนาออนไลน์ Way Forward 2021
รู้ “เขา” จากประวัติศาสตร์ รู้ “เรา” บนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) และ ZTED ร่วมกับ เรื่องจีนกับเจเจ ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาออนไลน์ Way Forward 2021 ครั้งที่ 12

“รู้ภาษาจีน รู้ลึกอย่างไร ต้องเรียนที่ไหน”
Season มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ EP3

หัวข้อบรรยาย : รู้ “เขา” จากประวัติศาสตร์ รู้ “เรา” บนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 • “ประวัติศาสตร์” และ “รัฐศาสตร์” เรียนอะไร
 • หลักสูตรและมหาวิทยาลัยในจีน
 • ทิศทางการศึกษาในปัจจุบัน
 • เรียนรู้จากจีน ต่อยอดสู่ไทย

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2021
เวลา 14.00 – 16.30 น. (เวลาไทย)
เวลา 15.00 – 17.30 น. (เวลาจีน)

แขกรับเชิญ

ดร.ปิยะมาศ สรรพวีรวงศ์
ผู้อำนวยการโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์นิพนธ์จีน Beijing Normal University

ดร.พิภู บุษบก
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา
อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์โลก Xiamen University

ดร.อุษณีษ์ เลิศรัตนานนท์
อาจารย์จีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาเอก สาขาการทูต คณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Peking University

ดร.สุธาสินี พรสกุลไพศาล
นักวิจัยอิสระ
ปริญญาเอก สาขาการเมืองระหว่างประเทศ คณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Peking University

ชวนคุยโดย : เรื่องจีนกับเจเจ
วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น
หัวหน้ากองข่าวต่างประเทศ
ช่อง 9 MCOT HD 30 สำนักข่าวไทย

ช่องทางการรับชม

 • Facebook Live
  วิทย์ไมตรีไทยจีน ฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ สอท.ปักกิ่ง
 • Zoom Meeting
  https://mhesi-go-th.zoom.us/j/87900773444?pwd=Nk96WVpGRm4vWWNKYlFQQ20zTk1Rdz09
  Meeting ID : 879 0077 3444
  Passcode : 145106
 • รับชมย้อนหลังได้ที่ www.stsbeijing.org