(ภาพจากสถาบันบรรพชีวินวิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลังและมานุษยวิทยาบรรพกาล : ภาพซีทีสแกนฟอสซิลฟันของสัตว์ฟันแทะสายพันธุ์ใหม่ที่ค้นพบในเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน)

ปักกิ่ง, 16 ส.ค. (ซินหัว) — เมื่อไม่นานมานี้ คณะนักวิทยาศาสตร์จีนค้นพบฟอสซิลโบราณในเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ และยืนยันว่าซากฟอสซิลดังกล่าวเป็นของสัตว์ฟันแทะสายพันธุ์ใหม่

ก่งฮ่าว นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันบรรพชีวินวิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลังและมานุษยวิทยาบรรพกาล (IVPP) สังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (CAS) ระบุว่าสัตว์สายพันธุ์ใหม่นี้ชื่อว่ายูโอมิส โรบัสตัส (Yuomys robustus) มีโครงสร้างขนาดใหญ่ที่สุดและมีฟันแข็งแรงที่สุดในบรรดาสายพันธุ์ยูโอมิสที่เคยค้นพบทั้งหมด

บรรดานักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าสัตว์ฟันแทะสายพันธุ์ใหม่อาจมีน้ำหนัก 485-880 กรัม มากกว่าหนูทั่วไปประมาณ 1-2 เท่า โดยหลักฐานจากฟันระบุว่ามันเคยอาศัยอยู่ในสมัยอีโอซีน (Eocene) ตอนปลาย เมื่อประมาณ 38-34 ล้านปีก่อน

ทั้งนี้ การศึกษาพบว่าฟันแก้มของสายพันธุ์ยูโอมิสขยายใหญ่อย่างช้าๆ ตั้งแต่สมัยอีโอซีนตอนกลางจนถึงอีโอซีนตอนปลาย ขณะที่ความสูงของตัวฟันและมวลกายเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua