ปักกิ่งวางเป้าหมายแผนพัฒนาอุตสาหกรรม ‘พลังงานไฮโดรเจน’ ระยะ 5 ปี

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua