(แฟ้มภาพซินหัว : รถโดยสารอัตโนมัติสัญจรบนถนนในเขตหยางผู่ นครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน วันที่ 21 มิ.ย. 2019)

เซี่ยงไฮ้, 18 ส.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (17 ส.ค.) นครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีนเริ่มทดลองเปิดเส้นทางรถโดยสารอัตโนมัติสายแรกของเมืองให้ประชาชนทั่วไปใช้บริการ ในเขตพิเศษหลินกั่ง สังกัดเขตการค้าเสรีนำร่องเซี่ยงไฮ้

เส้นทางรถโดยสารรอบเมืองมีความยาว 8.5 กิโลเมตร ประกอบด้วยชานชาลา 8 จุด โดยรถโดยสารใช้เวลาราว 30-40 นาทีจึงจะเดินทางวนครบรอบเส้นทาง

รถโดยสารอัตโนมัติที่นำมาใช้บนเส้นทางดังกล่าวพัฒนาโดยบริษัท ซีอาร์อาร์ซี อิเล็กทริก เวฮีเคิล จำกัด (CRRC Electric Vehicle) สามารถตอบสนองต่อสัญญาณไฟจราจร เคลื่อนตัว รวมถึงเปิดและปิดประตูได้โดยอัตโนมัติ

อนึ่ง การทดสอบเส้นทางเดินรถสายนี้เริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2020 ก่อนจะได้รับใบอนุญาตด้านการสาธิตเครือข่ายรถโดยสารอัจฉริยะสายแรกของเซี่ยงไฮ้ในเดือนกรกฎาคม 2021

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua