(แฟ้มภาพซินหัว : อภิมหาสะพานเป่ยเจียงพาดผ่านแม่น้ำเป่ยเจียง ในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน วันที่ 26 ม.ค. 2020)

ปักกิ่ง, 22 ส.ค. (ซินหัว) — กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีน เผยแพร่รายงานว่าคุณภาพน้ำของจีนมีการพัฒนาดีขึ้นในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2021 โดยร้อยละ 81.1 ของพื้นผิวน้ำถูกจัดอยู่ในระดับ 1-3 ซึ่งอยู่ในระดับดี สูงขึ้น 0.4 จุด จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่พื้นผิวน้ำที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับแย่สุด ลดลง 0.8 จุด มาอยู่ที่ร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบปีต่อปี

อนึ่ง คุณภาพพื้นผิวน้ำของจีนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยระดับ 1 ถือเป็นระดับที่มีคุณภาพสูงสุด

สำหรับแม่น้ำสายต่างๆ มีคุณภาพน้ำร้อยละ 82.8 ถูกจัดอยู่ในระดับ 1-3 ซึ่งสูงขึ้น 0.4 จุด เมื่อเทียบปีต่อปี และมีคุณภาพน้ำร้อยละ 1.5 ถูกจัดอยู่ในระดับ 5 ซึ่งลดลง 0.9 จุดเมื่อเทียบปีต่อปี

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua