การสัมมนาออนไลน์ Way Forward 2021
“ศิลป์ภาษา – ศาสตร์พาที”

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) และ ZTED ร่วมกับ เรื่องจีนกับเจเจ ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาออนไลน์ Way Forward 2021 ครั้งที่ 13

“รู้ภาษาจีน รู้ลึกอย่างไร ต้องเรียนที่ไหน”
Season มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ EP4

หัวข้อบรรยาย : “ศิลป์ภาษา – ศาสตร์พาที”

 • ภาษาศาสตร์ เรียนที่ไหน อย่างไร
 • ภาษาศาสตร์กับ AI ในศตวรรษที่ 21
 • ฐานข้อมูลวิจัยสายภาษาศาสตร์ในประเทศจีน
 • สำเร็จการศึกษาด้วยเงื่อนไขใด

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2021
เวลา 14.00 – 16.30 น. (เวลาไทย)
เวลา 15.00 – 17.30 น. (เวลาจีน)

แขกรับเชิญ

ดร.พิมพร วัฒนากมลกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ คณะการศึกษานานาชาติ Minzu University of China

ดร.สุธินี อู่ศิริสมบัติ
ผู้ประสานงานระหว่างประเทศ บริษัท ไชน่า แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด
ปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาและวรรณกรรมจีน Peking University

ดร.ศิริวรรณ ตัน
อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์และนิรุกติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ Zhejiang University

สายนภา วงศ์วิศาล
อาจารย์สาขาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ
กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ศูนย์วิจัยภาษาและการศึกษาภาษา Central China Normal University

ชวนคุยโดย : เรื่องจีนกับเจเจ
วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น
หัวหน้ากองข่าวต่างประเทศ
ช่อง 9 MCOT HD 30 สำนักข่าวไทย

ช่องทางการรับชม

 • Facebook Live
  วิทย์ไมตรีไทยจีน ฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ สอท.ปักกิ่ง
 • Zoom Meeting
  https://mhesi-go-th.zoom.us/j/89631814480?pwd=VWZrb1VFdFBZaU1BaU5xZ0J5cHhDdz09
  Meeting ID : 896 3181 4480
  Passcode : 802363
 • รับชมย้อนหลังได้ที่ www.stsbeijing.org