(แฟ้มภาพซินหัว : นิทรรศการไดโนเสาร์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอวกาศแห่งชาติ ในเมืองไหฟาทางตอนเหนือของอิสราเอล วันที่ 13 ก.ค. 2021)

เยรูซาเล็ม, 21 ก.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (20 ก.ค.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอิสราเอล เปิดตัวโครงการบรรจุวิชาเทคโนโลยีขั้นสูงในหลักสูตรการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมและมัธยมศึกษา

โครงการดังกล่าวริเริ่มโดยออริต ฟาคาช-ชาโคเอ็น รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอีฟัต ชาชา บีตง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เป็นต้น

โครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี และทำให้การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชาวอิสราเอลมีความลุ่มลึกยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของอิสราเอลด้วย

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua