อิ๋นชวน, 26 ส.ค. (ซินหัว) — ชมการทำประมงผสานเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตั้งแผงโซลาเซลล์เหนือฐานเพาะพันธุ์ปลา และการปลูกพืชลอยน้ำที่ฟาร์มประมงแห่งหนึ่งในอำเภอเฮ่อหลาน  นครอิ๋นชวน เมืองเอกของเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

หน่วยงานประมงท้องถิ่นในอำเภอเฮ่อหลาน ซึ่งมีพื้นที่ชุมน้ำและทะเลสาบจำนวนมาก ยกระดับเทคนิคการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำ เพื่อสร้างพื้นที่นำร่องสำหรับการคุ้มครองระบบนิเวศและการพัฒนาคุณภาพสูงในลุ่มแม่น้ำเหลืองหรือหวงเหอ

ฟาร์มประมงดังกล่าวได้รับการออกแบบให้เลี้ยงปลาและผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์เหนือผืนน้ำได้พร้อมกัน และเมื่อเทียบกับสถานีโซลาร์เซลล์แบบดั้งเดิมแล้ว แผงโซลาร์เซลล์เหล่านี้มีข้อได้เปรียบตรงที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรที่ดินและสามารถปกป้องปลาจากแสงแดดได้ ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการใช้ที่ดินและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ น้ำจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฟาร์มดังกล่าวยังอุดมไปด้วยแร่ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของข้าว โดยน้ำในระบบนิเวศของฟาร์มสามารถนำมาทดใส่นาข้าวได้ผ่านระบบหมุนเวียนน้ำ

การทดน้ำใส่นาข้าวนี้จะทำให้น้ำผ่านการกรองในระดับหนึ่ง และสามารถไหลกลับสู่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้เป็นส่วนใหญ่ เพื่อใช้เลี้ยงปลาต่อไป ส่วนน้ำที่เหลือทิ้งจะถูกปล่อยกลับหลังผ่านกระบวนการกรองทางชีวภาพ

หลังพัฒนาอยู่หลายปี การผสมผสานการปลูกพืชเข้ากับระบบเพาะพันธุ์สัตว์น้ำได้กลายเป็นรูปแบบของการพัฒนาประมง การประหยัดพลังงาน ตลอดจนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในท้องถิ่น

ทั้งนี้ เมื่อนับถึงสิ้นปี 2020 อำเภอเฮ่อหลาน มีพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 58,000 หมู่ (ราว 24,100 ไร่) โดยมีมูลค่าผลผลิตประมงรวม 693 ล้านหยวน (ราว 3.5 พันล้านบาท)

(บันทึกภาพวันที่ 23-24 ส.ค. 2021)

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua