(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบข้อมูลของรถโรงเรียนในมณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีน วันที่ 24 ส.ค. 2021)

ปักกิ่ง, 28 ส.ค. (ซินหัว) — กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน เปิดเผยการสั่งการหน่วยงานจัดการจราจรทั่วประเทศดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของรถโรงเรียนอย่างเข้มงวด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่

โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม และโรงเรียนมัธยม รวมถึงผู้ประกอบการที่ให้บริการขนส่งแก่โรงเรียน ต้องดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของยานพาหนะภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานจัดการจราจรท้องถิ่น

การตรวจสอบความปลอดภัยมุ่งแบนยานพาหนะและบุคลากรที่คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากยานพาหนะ คนขับ เส้นทางวิ่ง และพฤติกรรมผิดกฎหมาย อาทิ ขับรถเร็วและบรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนด

ทั้งนี้ สำนักการจัดการจราจรของกระทรวงฯ เรียกร้องสาธารณชนเพิ่มความเอาใจใส่ความปลอดภัยบนท้องถนนของนักเรียน เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และร้องขอบรรดาผู้ขับขี่ให้ทางแก่รถโรงเรียนด้วย

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua