(แฟ้มภาพซินหัว : นักเรียนชั้นประถมศึกษาอ่านหนังสือที่โรงเรียนในนครฉางชุน เมืองเอกของมณฑลจี๋หลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 23 ส.ค. 2021)

ปักกิ่ง, 30 ส.ค. (ซินหัว) — กระทรวงศึกษาธิการของจีนเผยแพร่หนังสือเวียนว่าด้วยการยกระดับการกำกับดูแลการจัดสอบของโรงเรียนในระบบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อลดทอนแรงกดดันที่เหล่านักเรียนจีนต้องเผชิญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันจันทร์ (30 ส.ค.) กระทรวงฯ แถลงข่าวว่าโรงเรียนไม่ควรจัดการสอบแบบเขียนคำตอบลงในกระดาษกับกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ขณะการสอบปลายภาคควรจัดให้เฉพาะนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

นอกจากนั้นกระทรวงฯ ระบุว่าโรงเรียนสามารถจัดการสอบกลางภาคสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ตามเงื่อนไขที่แท้จริงของสาขาวิชาต่างๆ พร้อมขอให้โรงเรียนควบคุมระดับความยากของข้อสอบอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงจำกัดขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบให้เป็นไปตามประมวลรายวิชาและแผนการสอนด้วย

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua