• คลังความรู้
  • /
  • Way Forward
  • /
  • Way Forward 2021 ครั้งที่ 14 ““เศรษฐศาสตร์” “กฎหมาย” และ “เรียนรู้จีน” ก้าวย่างศตวรรษ 5.0++”

Way Forward 2021 ครั้งที่ 14 ““เศรษฐศาสตร์” “กฎหมาย” และ “เรียนรู้จีน” ก้าวย่างศตวรรษ 5.0++”

การสัมมนาออนไลน์ Way Forward 2021
“เศรษฐศาสตร์” “กฎหมาย” และ “เรียนรู้จีน” ก้าวย่างศตวรรษ 5.0++

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) และ ZTED ร่วมกับ เรื่องจีนกับเจเจ ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาออนไลน์ Way Forward 2021 ครั้งที่ 14

“รู้ภาษาจีน รู้ลึกอย่างไร ต้องเรียนที่ไหน”
Season มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ EP5

หัวข้อบรรยาย : “เศรษฐศาสตร์” “กฎหมาย” และ “เรียนรู้จีน” ก้าวย่างศตวรรษ 5.0++

  • “เศรษฐศาสตร์” และ “กฎหมาย” ในจีน ที่ไหน อย่างไร
  • ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านกฎหมายไทย-จีน
  • สถาบันวิจัยทางด้านเศรษฐกิจและการเงินของจีน
  • ทิศทางส่งเสริมการศึกษาวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของไทย เรียนรู้จากจีน ต่อยอดสู่ไทย

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2021
เวลา 14.00 – 17.00 น. (เวลาไทย)
เวลา 15.00 – 18.00 น. (เวลาจีน)

แขกรับเชิญ

ศ.ดร.จรัสศรี จิรภาส
ประธานคณะทำงาน ZTED
อาจารย์ประจำคณะเอเชียศึกษา
Beijing Foreign Studies University

ดร.พัชรินรุจา​ จั​นทโรนานนท์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปริญญาเอก การเมืองระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ไพศาลย์ ยังสมบูรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงินเขตประเทศจีน
เครือเจริญโภคภัณฑ์

ดร.นิศาชล ไทยทอง
อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ และนักวิจัยศูนย์วิจัยจีน-อาเซียน มหาวิทยาลัยกวางสี
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนาเขตการค้าจีน-อาเซียน มหาวิทยาลัยกวางสี

ดร.กิจจาพัฒน์ เกศิรานนท์
ผู้ก่อตั้ง/นักเขียนเพจเฟสบุ๊กสถานีกฎหมายอวกาศ – Space Law Station
ปริญญาเอก สาขากฎหมายระหว่างประเทศ China University of Political Science and Law

ชวนคุยโดย : เรื่องจีนกับเจเจ
วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น
หัวหน้ากองข่าวต่างประเทศ
ช่อง 9 MCOT HD 30 สำนักข่าวไทย

ช่องทางการรับชม

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]