(แฟ้มภาพซินหัว : โครงการเอทิลีน ขนาด 1 ล้านตัน ของตู๋ซานจื่อ ปิโตรเคมิคัล ในเมืองตู๋ซานจื่อ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 18 ก.ย. 2009)

อุรุมชี, 1 ก.ย. (ซินหัว) — ตู๋ซานจื่อ ปิโตรเคมิคัล คอมพานี (Dushanzi Petrochemical Company) ในเครือปิโตรไชน่า (PetroChina) ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ที่สุดของจีน เปิดเผยว่าโครงการเอทิลีนแห่งใหม่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ได้เริ่มต้นการผลิตแล้วเมื่อวันจันทร์ (30 ส.ค.) ที่ผ่านมา

โครงการข้างต้นตั้งอยู่ในเมืองคู่เอ่อร์เล่อทางตอนใต้ของซินเจียง คาดว่าจะสามารถผลิตเอทิลีนได้ถึง 600,000 ตันต่อปี สร้างงาน 1,200 อัตรา และช่วยวางรากฐานการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีการพัฒนาดังกล่าวค่อนข้างต่ำ

สวีเหวินชิง ผู้จัดการทั่วไปของตู๋ซานจื่อฯ กล่าวว่าการก่อสร้างโครงการเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน 2019 ด้วยเงินลงทุน 8.04 พันล้านหยวน (ประมาณ 4.02 หมื่นล้านบาท) ปัจจุบันเป็นโครงการโรงกลั่นและสารเคมีขนาดใหญ่ที่สุดที่ปิโตรเคมีเข้าลงทุนทางตอนใต้ของซินเจียง

นอกจากนั้นโครงการนี้ยังนำเทคโนโลยีอันทันสมัยระดับโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อปกป้องระบบนิเวศท้องถิ่น โดยเฉพาะการลดการปล่อยออกซิไนไตรด์ ซึ่งต่ำกว่าปริมาณที่จีนจำกัดไว้อย่างมาก ขณะที่อัตราการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่สูงเกินร้อยละ 95

ตู๋ซานจื่อฯ คาดการณ์ว่าโครงการเอทิลีนแห่งใหม่จะมีมูลค่าผลผลิตประจำปีราว 5 พันล้านหยวน (ราว 2.5 หมื่นล้านบาท) และการจ่ายภาษีเกือบ 700 ล้านหยวนต่อปี (ราว 3.5 พันล้านบาท)

อนึ่ง เอทิลีน (Ethylene) เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ใช้เป็นวัตถุดิบมูลฐานในการผลิตเม็ดพลาสติก และใช้ผลิตสารเอทิลีนไกลคอล ซึ่งเป็นปิโตรเคมีภัณฑ์ขั้นกลางที่จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตขวดพลาสติกพีอีที (PET) และโพลีเอสเตอร์

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua