(แฟ้มภาพซินหัว : เด็กนักเรียนอ่านหนังสือที่โรงเรียนมัธยมศึกษาทิเบตลู่ชวี ในอำเภอลู่ชวี แคว้นปกครองตนเองกานหนาน กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มณฑลกานซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 30 ส.ค. 2021)

ปักกิ่ง, 1 ก.ย. (ซินหัว) — วันพุธ (1 ก.ย.) กระทรวงศึกษาธิการของจีนประกาศการบังคับใช้ชุดมาตรการเพื่อการกำกับดูแลและการกำหนดความรับผิดชอบ ในระบบการศึกษาของประเทศ

มาตรการดังกล่าวระบุว่ารัฐบาลท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียน ตลอดจนสถานบันการศึกษาอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษา

เอกสารจากกระทรวงฯ แบ่งการกระทำดังกล่าวออกเป็น 6 ประเภท เช่น  ขาดการแก้ปัญหาและขาดความมุ่งมั่นในการดำเนินนโยบายและมติด้านการศึกษาระดับชาติ  ปฎิบัติหน้าที่อยางบกพร่อง และการละเมิดกฎในการบริหารสถาบันการศึกษา

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua