(แฟ้มภาพซินหัว : เด็กอ่านหนังสือในห้องอ่านหนังสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของบริการดูแลเด็กช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ที่จัดโดยโรงเรียนประถมศึกษาปักกิ่ง สาขากว่างไว่ ในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 19 ก.ค. 2021)

ปักกิ่ง, 7 ก.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันจันทร์ (6 ก.ย.) คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ระบุว่าจีนจะใช้กลไกการกำหนดราคาที่แนะนำโดยรัฐบาล สำหรับบริการกวดวิชาตามหลักสูตรนอกสถานศึกษาของนักเรียนในการศึกษาภาคบังคับ

หนังสือเวียนของคณะกรรมการฯ ระบุว่าเนื่องจากสถาบันที่ให้บริการข้างต้นถูกจัดเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร รัฐบาลจึงจะกำหนดมาตรฐานค่าธรรมเนียมพื้นฐานและช่วงราคาสำหรับชั้นเรียนกวดวิชาทั้งทางออนไลน์และทางออฟไลน์

คณะกรรมการฯ กยังระตุ้นทางการท้องถิ่นกำหนดมาตรฐานราคาที่สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถจับจ่ายเงินของครอบครัวในท้องถิ่น

การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานส่วนกลางของจีน ซึ่งระบุว่าควรมีการจัดการสถาบันฝึกอบรมนอกสถานศึกษาอย่างครอบคลุม รวมถึงปราบปรามการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสมอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น การโฆษณาหลอกลวง การเก็งกำไร และการสร้างเส้นสายกับโรงเรียนที่ไม่เหมาะสม

ด้านหนังสือเวียนของกระทรวงกิจการพลเรือนจีน ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนก่อนระบุว่าองค์กรต่างๆ จะต้องหยุดดำเนินโครงการฝึกอบรมนอกสถานศึกษา หากโครงการเหล่านั้นไม่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงฯ ระบุว่าทางการท้องถิ่นต้องร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการศึกษาและตลาด อีกทั้งช่วยเหลือศูนย์ฝึกอบรมนอกสถานศึกษาที่จัดบริการกวดวิชาทางวิชาการในการลงทะเบียนเป็นสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua