(แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนชมแบบจำลองดาวเทียมที่นิทรรศการแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 6 ก.ย. 2021)

ปักกิ่ง, 8 ก.ย. (ซินหัว) — สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) ได้พัฒนาดาวเทียมเอสดีจีเอสเอที-1 (SDGSAT-1) ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดาวเทียมดังกล่าวผ่านการสังเกตการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงและประสานงานแบบส่งข้อมูลหลายระยะแล้ว โดยมีการคาดการณ์ว่าดาวเทียมดวงนี้จะมอบทรัพยากรข้อมูลที่ล้ำหน้า เปิดกว้าง และแบ่งปันได้ สำหรับการเฝ้าติดตามและประเมินดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสะท้อนปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

เมื่อวันจันทร์ (6 ก.ย.) กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เปิดศูนย์วิจัยนานาชาติด้านคลังข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อสนับสนุนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2030 ของสหประชาชาติ (UN) โดยกัวหัวตง นักวิชาการ สถาบันฯ ระบุว่าการพัฒนาและดำเนินงานดาวเทียมเอสดีจีเอสเอที-1 ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของศูนย์วิจัยแห่งใหม่นี้

ดาวเทียมเอสดีจีเอสเอที-1 มีกล้องบันทึกภาพ 3 ตัว ได้แก่ กล้องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพแสงน้อย และกล้องมัลติสเปกตรัม พร้อมความสามารถเก็บข้อมูลวงกว้างถึง 300 กิโลเมตร ซึ่งทำให้ดาวเทียมสามารถเก็บข้อมูลทั่วโลกภายในระยะเวลา 11 วัน

อนึ่ง จีนจะส่งดาวเทียมเอสดีจีเอสเอที-1 ขึ้นสู่ห้วงอวกาศในอนาคต

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua