จีนเผยแผนควบคุม ‘มลพิษจากพลาสติก’ ระยะ 5 ปี

(แฟ้มภาพซินหัว : เหล่านักเรียนชูถุงชอปปิงที่ทำขึ้นเอง ในอำเภอหานซาน มณฑลอันฮุย ทางตะวันออกของจีน วันที่ 1 มิ.ย. 2008)

ปักกิ่ง, 15 ก.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธ (15 ก.ย.) จีนเผยแผนการควบคุมมลพิษจากพลาสติกระยะ 5 ปี ที่มุ่งจำกัดปริมาณของเหลือใช้จากพลาสติกที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หรือ “มลพิษสีขาว” อย่างมีประสิทธิภาพภายในปี 2025

แผนปฏิบัติการซึ่งออกร่วมโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนและกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ระบุมาตรการต่างๆ เพื่อลดการผลิตและการใช้พลาสติก พัฒนาวัสดุทางเลือกแทนพลาสติก ตลอดจนลดปริมาณขยะพลาสติกในหลุมฝังกลบและการรั่วไหลที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025)

แผนระบุคาดการณ์ว่าภายในปี 2025 ภาคส่วนสำคัญๆ เช่น การค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ และการจัดส่งด่วน จะลดการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งอย่างไม่สมเหตุสมผลได้ในปริมาณมหาศาล

จีนจะส่งเสริมการใช้วัสดุทางเลือกแทนพลาสติก เช่น ไม้ไผ่ ไม้ กระดาษ และพลาสติกที่ย่อยสลายได้ อีกทั้งจะเพิ่มงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลาสติกที่ย่อยสลายได้และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

แผนยังระบุจะดำเนินการปรับปรุงการรีไซเคิลและการกำจัดขยะพลาสติกทั่วประเทศ ตลอดจนการจัดการแหล่งน้ำสำคัญ จุดชมวิว และพื้นที่ชนบทต่างๆ ให้ปลอดขยะพลาสติก

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]