วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนกันยายน 2564

การศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในจีน

เนื้อหาประกอบด้วย

 • Way Forward 2021
 • คณะทำงาน ZTED (Zhong Tai Education – 中泰教育资讯保障组)
 • สีสันศิลปะแห่งโลกภาษาและวรรณกรรมจีน
  • “ศิลปศาสตร์” ศาสตร์พื้นฐานของหลักสูตรทั้งปวง
  • หลักสูตรด้านภาษาและวรรณกรรมจีน
  • หลักสูตรภาษาและอักษรจีนศึกษา
  • หลักสูตรวรรณกรรมเปรียบเทียบหรือวรรณกรรมโลก
  • ความท้าทายและประโยน์ของการเรียนต่อจีน
 • “คติชนวิทยา” จีนสอนอะไร อย่างไร
  • ศตวรรษที่ 21 เรายังเรียนคติชนวิทยาไปทำไม
  • หลักสูตรคติชนวิทยา
  • การศึกษาคติชนในโลกที่เปลี่ยนไป
  • คติชนกับการพัฒนาต่อยอดในไทย
  • ความท้าทายและประโยน์ของการเรียนต่อจีน
 • รู้ “เขา” จากประวัติศาสตร์ รู้ “เรา” บนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • หลักสูตรประวัติศาสตร์
  • หลักสูตรประวัติศาสตร์นิพนธ์
  • หลักสูตรรัฐศาสตร์
  • ทิศทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน
  • แนะนำหนังสือและนักวิชาการจีน
 • ศิลป์ภาษา – ศาสตร์พาที
  • ภาษาศาสตร์ภาษาจีนคืออะไร
  • หลักสูตรภาษาศาสตร์
  • แนวทางการวิจัยสายภาษาศาสตร์
  • ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • “เศรษฐศาสตร์” “กฎหมาย” และ “เรียนรู้จีน” ก้าวย่างศตวรรษ 5.0++
  • การศึกษาต่อสาขานิติศาสตร์หรือกฎหมายจีน
  • เศรษฐศาสตร์ที่จีน
  • สถาบันวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินที่จีน
  • เรียนรู้จากจีน ต่อยอดสู่ไทย
  • “TASSHA” วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
  • ทิศทางส่งเสริมการศึกษาวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของไทย

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

File File size Downloads
วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนกันยายน 2564 10 MB 465