• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 ประเทศไทย…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 ประเทศไทย…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,375 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,626,604 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,245 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 184 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 17 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,314 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 929 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 291,474 ราย)
เสียชีวิตรวม 16,937 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 87 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,496,273 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,127 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 113,394 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,174 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,241) ปริมณฑล (1,160) จังหวัดอื่น ๆ (8,773)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่ภูเก็ต(6) สตูล(1) นราธิวาส(1) สระแก้ว(4) เชียงราย(2) ตาก(2) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(1)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศนิวซีแลนด์ 1 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
– จากประเทศไต้หวัน 1 ราย
– จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
– จากประเทศเมียนมา 4 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 235 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 211.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.11)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 120,876 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 718,984 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,910 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.8
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 28 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 465,922 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,550 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,789 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,257,584 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 11,889 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 112,883 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,336 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 24,310 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 18,722 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,957 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 19,437 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]