• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ประเทศไทย…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ประเทศไทย…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,798 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,420,340 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,117 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 451 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 22 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,107 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,208 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 271,712 ราย)
เสียชีวิตรวม 14,765 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 144 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,277,029 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 14,133 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 128,546 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,325 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,263) ปริมณฑล (1,932) จังหวัดอื่น ๆ (8,130)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 22 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่นราธิวาส(5) ตาก(10) เชียงราย(2) สระแก้ว(4)และ จันทบุรี(1)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศมาเลเซีย 5 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
– จากประเทศเมียนมา 12 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 226.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.6 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 203.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.71)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 142,059 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 682,341 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,491 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 436,527 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,304 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,693 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,011,440 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 15,669 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 100,790 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,058 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 17,682 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 12,098 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,508 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 15,936 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]