??วันนี้ ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 37.46 ล้านโดส จำนวนรวมเป็น “อันดับสองของอาเซียน” แซงมาเลเซียแล้ว ?คน กทม. 93.8% ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็ม และ 32.4% ฉีดครบสองเข็มแล้ว #อว.
#วัคซีนโควิดขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G