• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • วันนี้ ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 37.46 ล้านโดส จำนวนรวมเป็น “อันดับสองของอ…

วันนี้ ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 37.46 ล้านโดส จำนวนรวมเป็น “อันดับสองของอ…

??วันนี้ ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 37.46 ล้านโดส จำนวนรวมเป็น “อันดับสองของอาเซียน” แซงมาเลเซียแล้ว ?คน กทม. 93.8% ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็ม และ 32.4% ฉีดครบสองเข็มแล้ว #อว.
#วัคซีนโควิดขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]