รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,821 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,308,343 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,994 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 518 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,017 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,303 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 258,881 ราย)
เสียชีวิตรวม 13,283 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 241 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,149,595 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 16,737 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 145,465 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,297 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,997) ปริมณฑล (2,391) จังหวัดอื่น ๆ (6,909)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่ชลบุรี(1) ตาก(3) นราธิวาส(1) และ สตูล(1)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 1 ราย
– จากประเทศเมียนมา 3 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 221.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 198.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.46)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,644 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 666,559 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,184 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 44 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 417,971 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,155 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,985 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,862,187 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 17,352 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 95,828 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,970 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 16,058 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 10,474 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,481 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 13,385 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G