รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 16,536 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,174,091 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,894 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 328 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,918 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,306 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 243,113 ราย)
เสียชีวิตรวม 11,143 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 264 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 985,246 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,927 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 177,702 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
16,200 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,821) ปริมณฑล (3,101) จังหวัดอื่น ๆ (9,278)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่นราธิวาส(1) สระแก้ว(2) เชียงราย(2) ชลบุรี(1) และ ภูเก็ต (2)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
– จากประเทศเมียนมา 2 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 216.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 193.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.35)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 72,785 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 654,381 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45,058 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 30 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 46 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 389,134 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,518 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,077 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,685,510 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 22,597 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 91,770 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,870 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 14,466 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 9,526 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,103 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 10,405 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G