• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ประเ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ประเ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 20,902 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 989,859 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,885 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 148 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 24 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,845 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 219,990 ราย)
เสียชีวิตรวม 8,586 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 301 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 775,327 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,208 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 205,946 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
20,730 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,392) ปริมณฑล (4,235) จังหวัดอื่น ๆ (12,103)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 24 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(1) ภูเก็ต(2) ปัตตานี(1) ศรีสะเกษ(1) ตาก(3) เชียงราย(10) และ สระแก้ว(6)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
– จากประเทศอิสราเอล 2 ราย
– จากประเทศลาว 1 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 6 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
– จากประเทศเมียนมา 13 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 210.1 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.10 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 188.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.58)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 158,127 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 641,346 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,797 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31. 5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 34 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 51 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 363,169 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,124 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 13,786 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,466,512 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 22,242 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 87,190 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,730 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 11,029 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 6,780 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,800 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 6,770 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]