? ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2565
▶️ ขยายเวลาการสร้างข้อเสนอโครงการใหม่จากเวลา 18:00 น. ถึง 23.59 น.
▶️ ขยายเวลาการส่งข้อเสนอโครงการจากกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. ไปเป็นวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 18:00 น.
▶️และหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยให้ส่งข้อมูลการรับรองได้จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 18:00 น.ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G