• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ประเ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ประเ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 17,669 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 561,030 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 14,782 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 261 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 17 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,609 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 141,805 ราย)
เสียชีวิตรวม 4,562 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 165 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 370,492 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 9,798 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 185,976 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
17,391 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,963) ปริมณฑล (3,912) จังหวัดอื่น ๆ (9,516)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่ชลบุรี(3) ภูเก็ต(1) นราธิวาส(1) รพ.สนาม ท.5 (6) ปัตตานี(3) และ อยู่ระหว่างประสาน(3)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
– จากประเทศเมียนมา 7 ราย

– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
– จากประเทศโคลัมเบีย 1 ราย
– จากประเทศรัสเซีย 1 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 196.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 178 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.55)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 84,534 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 628,098 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,211 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 44 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 69 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 284,099 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,348 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 8,210 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,061,476 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 17,405 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 75,152 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,339 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 5,434 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 2,925 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,559 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 630 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]