📢สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

🏢ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์ “การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565” และ “แถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”

🟢NRCT Open House 2021
🟡วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.30 น. พบผู้ร่วมเสวนาออนไลน์ ดังนี้
📍พิธีเปิด NRCT Open House 2021 : “ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ”
❇️โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

📌การเสวนา เรื่อง “เส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ”
🔹ผู้ดำเนินการเสวนาโดย
ศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🔹ผู้ร่วมเสวนาโดย
• “การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นเยาว์”
💡ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
• “การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และรุ่นกลาง”
💡ศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• “การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยอัจฉริยภาพ”
💡ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• “การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยอาวุโส”
💡ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

▶️สามารถร่วมชมผ่านระบบ ZOOM ได้ผ่าน Link นี้นะคะ
Join Zoom Meeting 1
https://us02web.zoom.us/j/88104485489
Join Zoom Meeting 2
https://us02web.zoom.us/j/84459934807

▶️หรือรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง
Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G