รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,539 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 336,371 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 7,113 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 103 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 18 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,305 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 91,841 ราย)
เสียชีวิตรวม 2,711 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 86 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 247,971 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,053ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 85,689 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,418 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,741 ) ปริมณฑล (2,801) จังหวัดอื่น ๆ (3,876)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 18 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่ตาก(1) เชียงราย(1) อยู่ระหว่างประสาน(2) สมุทรปราการ(1) สระแก้ว(6)ตากและ จันทบุรี(7)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศกัมพูชา 13 ราย
– จากประเทศเมียนมา 2 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
– จากประเทศบังคลาเทศ 2 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 187.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 171.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.44)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,535 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 622,821 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,475 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.1
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 61 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 83 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 188,752 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,667 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,756 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 827,191 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 9,353 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 59,978 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 881 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,630 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 453 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,853 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 112 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G