• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • #วัฒนธรรมหูถ้ง #ท่องเที่ยว #ปักกิ่ง #文化 #老北京 #旅游 #史家胡同 มีคำกล่าวว่า วัฒนธรรมโบรา…

#วัฒนธรรมหูถ้ง #ท่องเที่ยว #ปักกิ่ง #文化 #老北京 #旅游 #史家胡同 มีคำกล่าวว่า วัฒนธรรมโบรา…

#วัฒนธรรมหูถ้ง #ท่องเที่ยว #ปักกิ่ง #文化 #老北京 #旅游 #史家胡同
มีคำกล่าวว่า วัฒนธรรมโบราณของกรุงปักกิ่ง คือ “วัฒนธรรมหูถ้ง” หรือ “วัฒนธรรมซื่อเหอย่วน” สิ่งปลูกสร้างโบราณในกรุงปักกิ่งที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมของผู้คนที่นี่และยังอนุรักษ์ไว้ให้เราได้เห็นกันในปัจจุบัน คือ หูถ้งหรือตรอกเล็กซอยน้อย ส่วนบ้านซื่อเหอย่วนคือบ้านรูปทรงสี่เหลี่ยม เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงปักกิ่งมักถามว่า หูถ้งของปักกิ่งอยู่ที่ไหน คำว่า “หูถ้ง”(胡同) เป็นสำเนียงของชาวมองโกล มีต้นกำเนิดจากสมัยราชวงศ์หยวน ในกรุงปักกิ่งเคยมีหูถ้งมากที่สุดกว่า 6,000 ซอย หูถ้งเป็นตรอกเล็กซอยน้อย ที่สองข้างจะมีการปลูกบ้านซื่อเหอย่วน นับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบโดดเด่นในภาคเหนือของจีนในสมัยโบราณก็ว่าได้ หูถ้งในกรุงปักกิ่ง ก่อรูปขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน(ศตวรรษที่ 13) ผ่านเวลาราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงมาจนถึงปัจจุบัน หูถ้งส่วนใหญ่จะเป็นแนวนอนจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก มีความกว้างไม่เกิน 9 เมตร สองข้างเป็นบ้านซื่อเหอย่วน ซึ่งเป็นบ้านที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ประกอบด้วยห้องพักสี่ห้องในสี่ทิศ และสร้างต่อกันเป็นแถว หูถ้งก็คือทางเดินระหว่างบ้านซื่อเหอย่วนมองจากข้างนอก หูถ้งจะคล้ายๆ กัน แต่จริงๆ แล้วแตกต่างกันมาก หูถ้งและซื่อเหอย่วนเป็นเสมือนชีพจรของเมือง และเป็นสถานที่ดำรงชีวิตของชาวบ้านทั่วไป ชาวปักกิ่งมีความผูกพันกับหูถ้งเป็นพิเศษ การเดินเข้าหูถ้ง เหมือนเดินเข้าพิพิธภัณฑ์ประเพณีพื้นบ้านชนิดต่างๆ โดยเฉพาะความสงบสุขที่อยู่ในหูถ้ง เป็นบรรยากาศที่หายาก เพราะแม้หูถ้งจะตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งเป็นเขตที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดของเมือง หูถ้งในกรุงปักกิ่ง ที่ยาวที่สุดถึง 6,500 เมตร คือ ตงซีเจียวหมินเสี้ยง(东西交民巷) หูถ้งที่สั้นที่สุด ชื่อ “ถนนหนึ่งฟูต”(一尺大街) มีความยาวเพียง 15.2 เมตรเท่านั้น หูถ้งที่กว้างที่สุดคือหลิงจิ้ง(灵境胡同) กว้างสุด 32.18 เมตร ส่วนหูถ้งที่แคบที่สุดคือเฉียนซื่อ(钱市胡同) ส่วนที่แคบสุดเพียง 0.44 เมตรเท่านั้น และมีหูถ้งชื่อจิ่ววาน(九弯胡同) เป็นหูถ้งที่มีถึง19 เลี้ยววันหยุดยาวที่เพิ่งผ่านมา ผิงผิงได้ไปเที่ยวหูถ้ง ที่มีเชื่อเสียงมากในกรุงปักกิ่ง ชื่อ “สื่อเจียหูถ้ง”(史家胡同) หูถ้งนี้ ได้รับการขนานนามว่า “หูถ้งหนึ่งเส้น เท่ากับประเทศจีนครึ่งประเทศ” เนื่องจากผู้ที่มีเชื่อเสียงมากมายเคยพำนักในหูถ้งนี้ เช่น นายสื่อ เข่อฝ่า แม่ทัพที่มีเชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์หมิงที่ได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษแห่งชนชาติจีน ขันทีหลี่ เหลียนอิงที่เป็นหัวหน้าขันทีสมัยราชวงศ์ชิงที่รับใช้พระนางซูสีไทเฮา ตลอดจนรองประธานาธิบดีจีนหลายท่านและนักวิชาการชื่อดังหลายคน ในหูถ้งนี้ จึงมีการตั้งพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมหูถ้งขึ้นมา เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศสมัยเก่าโดยตรง ผิงผิงไปแล้วรู้สึกประทับใจค่ะ พอดีเป็นช่วงวันหยุด มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ จึงเก็บภาพมาให้ดูก่อน วันหลังจะหาโอกาสไปใหม่ ถ่ายคลิปและเก็บบรรยากาศต่างๆ ของหูถ้งมาให้ชม โดยเฉพาะเสียงพ่อค้าแม่ขายในสมัยก่อน รับรองสนุกมากค่ะ

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
ลึกชัดกับผิงผิง

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]